Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 №1/9-683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників"

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 №1/9-141 "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства економіки України від 17.09.2021 №568-21 "Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу загальної сердньої освіти"

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 №2736 "Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)"

Відповідно до чинного законодавтва педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Закон (частина друга статті 59) і Порядок (пункт 6) надають можливість організовувати і забезпечувати підвищення кваліфікації у будь-яких формах і видах.  Також відповідно до пункту 9 Порядку педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. Таким чином, педагогічні працівники мають можливість поєднувати не лише форми підвищення кваліфікації, а й підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів.

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СУБ'ЄКТА КВАЛІФІКАЦІЇ

Документ має містити наступні реквізити:

 • повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації;
 • тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис.

Якщо документ виданий  суб’єктами нерезидентами України: може містити іншу інформацію. Потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти.
Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Перелік має містити таку інформацію:

 • прізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації;
 • форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
 • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Якщо суб’єкт кваліфікації має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою – результати не потребують
окремого визнання чи підтвердження.

Результатом підвищення кваліфікації може бути присвоєння повних або часткових професійних/ освітніх кваліфікацій.

Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням  педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував кваліфікацію.  Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна (вчена) рада.

 

!!!     Подати клопотання про визнання результатів навчання та документ про підвищення кваліфікаці]. (Строк подання-: місяць після завершення навчання).

 • Подати звіт про результати підвищення кваліфікації або творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин.
 • Прозвітувати на педагогічній раді щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації
 • Другий крок виконують педагогічні працівники, що мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання «старший вчитель»).
 • Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.
 • Провести засідання педагогічної ради. Строк: протягом місяца з дати подання клопотання.
 • Заступник директора з НВР відповідальний за підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснює перевірку прав іншого суб’єкта надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації (наявність програми, вебсайту, відповідності документу про результати підвищення законодавству). Звітує на педагогічній раді.
 • Педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації
 • Прийняти рішення про визнання/невизнання результатів підвищення кваліфікації. Спираючись на виступ заступника директора з НВР та педагогічного працівника.
 • У разі невизнання – надає рекомендації щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів та/або прийняття рішення щодо неможливості включення даного суб’єкта до плану підвищення кваліфікації.
 • Протокольно зафіксувати інформацію про підвищення кваліфікації певного педагогічного працівника: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації; прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного працівника, який підвищив кваліфікацію; форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС.

Відповіді на основні питання

Переглядів:258